PHÚC LỢI CÔNG TY

Lương thưởng

Chế độ lương thưởng tốt nhất so với các Công ty cùng ngành nghề: thưởng 6 - 8 tháng lương/năm

Chăm sóc sức khỏe

Chế độ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho CBNV: Kiểm tra sức khỏe định kỳ, Tham gia bảo hiểm sức khỏe toàn diện của Bảo hiểm Bảo Việt

Du lịch

Chế độ du lịch trong và ngoài nước hàng năm

Đào tạo

Được tham gia các chương trình đào tạo trong và ngoài nước để nâng cao kiến thức, kỹ năng